e-code.sk

…education for continuous development

Domovská stránka

newlogo_colour_transparente-code (z anglického „education for continuous development“) je občianske združenie, ktoré vznikolo za účelom vytvárania inovatívnych vzdelávacích aktivít pre dospelých a mládež. Našim cieľom je ponúkať vzdelávacie aktivity, ktoré sú jedinečné svojim obsahom, metodológiou a geografickým rozsahom. Práve preto ponúkame vzdelávacie aktivity vo forme elearningu, intenzívnych tréningov, tvorivých dielní, ako aj tradičné formy vzdelávania či pracovné stáže za účelom vytvorenia alebo zdokonalenia špecifických zručností.

Európske vzdelávacie projekty

e-code sa od počiatku aktívne zúčastňuje v rôznych európskych vzdelávacích projektoch. Počas našej histórie sme boli súčasťou projektov realizovaných v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Erasmus+, či Horizont 2020. Viac o našichprojektových aktivitách sa môžete dozvedieť v častiach NAŠE PROJEKTY a HISTÓRIA.

Intenzívne kurzy/semináre/tvorivé dielne

e-code pravidelne organizuje intenzívne kurzy/semináre/tvorivé dielne pre slovenských aj európskych účastníkov. Naše produkty v tejto oblasti sú častokrát výsledkom väčších projektov. Tieto sú pravidelne aktualizované a vždy pripravované na mieru konkrétnym účastníkom. Dané vzdelávacie akcie organizujeme ako komerčné produkty alebo v rámci spomínaných projektov EÚ. Medzi našimi poslednými aktivitami v tejto oblasti patria kurzy zamerané na tvorbu projektov, riadenie projektového cyklu, podnikateľské zručnosti alebo metodológie vzdelávania. Pre našu najnovšiu ponuku kliknite na časť „AKTUALITY.“

Konzultačné a vzdelávacie služby

Naša bohatá skúsenosť s projektovými aktivitami nám umožňuje ponúkať konzultačné a vzdelávacie služby v danej oblasti. Pre našich klientov vieme ponúknuť komplexné služby od prípravy projektových návrhov cez manažovanie projektov, financií, administratívy až po vypracovávanie správ a hodnotení. Pre najnovšiu ponuku kliknite na časť „AKTUALITY“ alebo nás môžete kontaktovať priamo s vašimi požiadavkami.

Keďže podobne bohaté skúsenosti máme aj v oblasti podnikania, aj tu vieme ponúknuť zaujímavé konzultačné a vzdelávacie služby. Našim klientom ponúkame pomoc pri analýze podnikateľského zámeru, vypracovávaní podnikateľských zámerov, ako aj špecifické mentorské služby pre začínajúcich podnikateľov. Aj v tomto prípade najnovšiu ponuku nájdete v časti „AKTUALITY“ alebo nás môžete kontaktovať priamo s vašimi požiadavkami.

Leave a Reply

Required fields are marked *.