e-code.sk

…education for continuous development

Naše vzdelávanie vo vašich rukách – posledne ukončené aktivity a projekty

Obdobie

Program

Názov

Identifikácia

2014

Grundtvig Tvorivé dielneTvorivá dielňa “Schola Ludus vs. Andragogy”13450 0999

2013-2014

Leonardo da Vinci - MobilityTourDev2 - strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku13322 0551

2011-2013

Grundtvig/Comenius Ďalšie vzdelávanie dospelýchKurzy "Aplikácia princípov riadenia projektového cyklu v podnikateľskom vzdelávaní (PCM pre podnikanie)"

2011-2013

Grundtvig/Comenius Ďalšie vzdelávanie dospelýchKurzy "Riadenie projektového cyklu pre programy EÚ"

2011

Leonardo da Vinci - MobilityTourDev - strategický rozvoj cestovného ruchu11322 1237

2008-2010

Leonardo da Vinci - Transfer inováciíECO-SME+: e-Learningový nástroj pre malé a stredné podniky o systéme EMAS2008-1-ES1-LEO05-03197

Leave a Reply

Required fields are marked *.