e-code.sk

…education for continuous development

8. 2. 2021
by Radoslav Vician
0 comments

Pozvánka na webináre projektu SMARTIES

Konzorcium projektu SMARTIES si vás dovoľuje pozvať na účasť na webinároch zameraných na rozvoj smart miest a obcí. Súbor štyroch webinárov je určený pre tých, ktorí majú záujem o vytváranie riešení pre smart mestá a obce, či už sa jedná o vzdelávacie organizácie, samosprávu alebo podnikateľov. Webináre sú zadarmo a budú organizované v anglickom jazyku s medzinárodnou účasťou. Neskôr budú pre vaše potreby vyvinuté aj vzdelávacie materiály v slovenskom jazyku. Z toho dôvodu viac informácií o webinároch nateraz v anglickom jazyku. Continue Reading →