e-code.sk

…education for continuous development

8. 2. 2021
by Radoslav Vician
0 comments

Pozvánka na webináre projektu SMARTIES

Konzorcium projektu SMARTIES si vás dovoľuje pozvať na účasť na webinároch zameraných na rozvoj smart miest a obcí. Súbor štyroch webinárov je určený pre tých, ktorí majú záujem o vytváranie riešení pre smart mestá a obce, či už sa jedná o vzdelávacie organizácie, samosprávu alebo podnikateľov. Webináre sú zadarmo a budú organizované v anglickom jazyku s medzinárodnou účasťou. Neskôr budú pre vaše potreby vyvinuté aj vzdelávacie materiály v slovenskom jazyku. Z toho dôvodu viac informácií o webinároch nateraz v anglickom jazyku. Continue Reading →

29. 11. 2019
by Radoslav Vician
0 comments

Úspešný štart projektu Bridging Barriers

Realizácia nášho nového Erasmus+ projektu sa začala úvodným stretnutím partnerov projektu, ktoré sa uskutočnilo vo Viedni. Projekt je realizovaný ako strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých. Úvodné stretnutie projektu Bridging Barriers sa konalo 24. a 25. októbra 2019. Continue Reading →

7. 11. 2019
by Radoslav Vician
0 comments

Projekt SMARTIES úspešne spustený

S radosťou vám oznamujeme, že v októbri 2019 sa v Budapešti uskutočnilo otváracie stretnutie projektu Smart Skills Development (SMARTIES) čím boli oficiálne odštartované aktivity nášho nového projektu Erasmus+. Projekt je zameraný na vzdelávanie dospelých v oblasti realizácie inteligentných miest (smart cities).

Continue Reading →