e-code.sk

…education for continuous development

eSchool4S_LogoLLP

 

eSchool4S – E-školy pre trvalú udržateľnosť v dunajskom regióne

Program celoživotného vzdelávania
Multilaterálne partnerstvá Comenius
Číslo projektu: 539075-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW
Obdobie trvania projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2016

Webstránka projektu: http://eschool4s.eu/concrete/

Základnou myšlienkou projektu eSchool4S je vytvoriť multi-národné a viacúrovňové partnerstvo, ktoré zahŕňa rôznorodých aktérov vzdelávania – organizácie, školy, učiteľov, žiakov – za cieľom vytvorenia, testovania, používania a šírenia e-learningových konceptov v dunajskom regióne.

Špecifickým zameraním projektu eSchool4S je vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti, v súlade s európskymi stratégiami a politikami, ako sú:

  • Stratégia EÚ pre dunajský región
  • Iniciatíva Európa 2020 – Energia 2020

Kľúčové aktivity projektu eSchool4S:

  • Vytvorenie partnerstva eSchool4S za účelom umožnenia medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností medzi organizáciami zameranými na vzdelávanie učiteľov, školami, učiteľmi a triedami z rôznych krajín dunajského regiónu.
  • Vytvorenie webovej platformy eSchool4S.
  • Realizácia štúdie zameranej na inovácie vo vzdelávaní v tematickom zameraní projektu eSchool4S (aktualizovaná ročne).
  • Dizajn, vytvorenie a testovanie e-learningového konceptu.
  • Tréning učiteľov v trvalo udržateľných kompetenciách – ako implementovať poznatky z eSchool4S v ich prostredí.
  • Demonštrovanie konceptu eSchool4S a využívanie materiálov.

Partneri projektu

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landesbüro Baden-Württemberg, Štutgart, Nemecko – Tobias Seiberlich, Maria Carciumaru
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, Esslingen, Nemecko – Brigitte Hertlein-Puchta
Pädagogische Hochschule Tirol, Innsbruck, Rakúsko – Angelika Auer
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Maďarsko – Judit Vallner
Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, Slovensko – Zuzana Štefániková
Aquilonis, Záhreb, Chorvátsko – Predrag Pale, Vesna Kezdorf
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Belehrad, Srbsko – Danijela Petrović
Terra Mileniul III, Bukurešť, Rumunsko – Lavinia Andrei, Cristian-Mihai Enescu
e-code, Krupina, Slovensko – Radoslav Vician

SET4Work_Logo_ThumbnailTento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Comenius Multilaterálne siete, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.