e-code.sk

…education for continuous development

SMARTIES viacjazyčný Moodle kurz úspešne spustený

| 0 comments

Projekt SMARTIES sa úspešne dostáva do svojej záverečnej fázy a sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť jeho najdôležitejší a posledný výstup – SMARTIES Moodle kurz vo všetkých jazykoch partnerstva projektu plus v anglickom jazyku. Kurz o rozvoji inteligentných miest je tak dostupný v anglickom, dánskom, maďarskom, talianskom, litovskom a slovenskom jazyku. Zaregistrujte sa na našej stránke Moodle a užite si učenie sa vlastným tempom.

Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.