e-code.sk

…education for continuous development

Plagát projektu ACCEASY

| 0 comments

Partneri projektu ACCEASY pripravili oficiálny plagát projektu s najdôležitejšími informáciami o cieľoch  aktivitách projektu.

Plagát si môžete stiahnuť v anglickej verzii z nasledujúcej linky:

Anglická verzia plagátu projektu ACCEASY

Preklady do slovenčiny, španielčiny, gréčtiny a taliančiny budú k dispozícii v krátkom čase. Sledujte naše aktuality o projekte ACCEASY a stiahnite si aj lokálnu jazykovú verziu plagátu.

Pre viac informácií o projekte ACCEASY navštívte https://www.acceasy.eu/.

Easy to Read Easy to Access / ACCEASY / 2019-1-ES01-KA202-064279

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.