e-code.sk

…education for continuous development

Prvá brožúra projektu Bridging Barriers

| 0 comments

Kozorcium projektu Bridging Barriers vám prináša prvú brožúru projektu. Projektová brožúra je k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku z nasledujúcich liniek:

 

Slovenská verzia brožúry projektu Bridging Barriers

Anglická verzia brožúry projektu Bridging Barriers

Pre viac informácií o projekte Bridging Barriers navštívte http://www.bridgingbarriers.eu/.

Logo Erasmus+
Rozvoj kompetencií na špičkovej úrovni pre pedagógov v oblasti základného vzdelávania dospelých v Európe / Bridging Barriers / 2019-1-AT01-KA204-051476

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.