e-code.sk

…education for continuous development

ACCEASY databáza položiek

| 0 comments

Napriek zložitej situácii okolo nás a nemožnosti stretnúť sa tvárou v tvár naša práca na projekte ACCEASY pokračuje.V tejto chvíli by sme vám chceli ponúknuť príležitosť navštíviť databázu položiek projektu ACCEASY na stránke https://www.acceasy.eu/database-of-entries/. V tejto chvíli začíname s vývojom databázy, ktorá bude pravidelne aktualizovaná s cieľomo viac ako 150 položiek. Sledujte naše aktuality a dozviete sa viac, keďže po dokončení databázy vás budeme informovať práve na našich stránkach.

Easy to Read Easy to Access / ACCEASY / 2019-1-ES01-KA202-064279

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.