e-code.sk

…education for continuous development

SET4Work_LogoLLP_Thumbnail

 

SET4Work – Vzdelávanie v sociálnom podnikaní pre lepšiu uplatniteľnosť na pracovnom trhu

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Transfer inovácií
Číslo projektu: 2012-1-GB2-LEO05-07968
Obdobie trvania projektu: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2014

Webstránka projektu: http://set4work.eu/
Webstránka Moodle kurzu: http://set4work.eu/moodle/

Projekt SET4Work je zameraný na problematiku nezamestnanosti ľudí znevýhodnených na pracovnom trhu, ktorí si dnes, v období finančnej krízy, tým ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce.

Cieľom projektu SET4Work je transfer a zdokonalenie tréningových materiálov vyvinutých hlavným organizátorom projektu Siawns Teg z Walesu. Tieto tréningové materiály sú určené na vybudovanie podnikateľských zručností potrebných pre vytváranie sociálnych podnikov. Napriek tomu, že koncept sociálnych podnikov bol na Slovensku v posledných rokoch dosť zdiskreditovaný, ich fungovanie je mimoriadne úspešné vo viacerých krajinách EÚ vrátane Veľkej Británie. Preto si myslíme, že náš projekt môže mať prínos aj pre Slovensko a ako taký priniesť nové pohľady na správne fungovanie a misiu sociálnych podnikov.

Projekt SET4Work prinesie v rámci Slovenska organizáciu kurzov zameraných na už spomenuté podnikateľské zručnosti so špecifickým dôrazom na fungovanie sociálnych podnikov. Kurz bude vhodný hlavne pre záujemcov o danú problematiku, ale taktiež pre záujemcov o všeobecné podnikateľské zručnosti. Naša organizácia je priamo zodpovedná za vytvorenie e-learningového prostredia, preto uvítame váš záujem. O samotnom projekte a kurze sa môžete viac dozvedieť na stránke projektu set4work.eu. Taktiež môžete navštíviť stránku projektu na Facebooku. Nakoniec, v prípade záujmu o ďalšie informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať emailom alebo telefonicky. Odporúčame vám tiež sledovať naše stránky pre aktuálne informácie.

Partneri projektu

Siawns Teg, Newtown, Wales, Spojené kráľovstvo – Tony Blunden
VšĮ Socialinių inovacijų centras
, Šiauliai, Litva – Aurelija Adomavičiūtė
Sistema Turismo
, Potenza, Taliansko – Renata Lorusso
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
, Drážďany, Nemecko – Annegret Hasse
e-code, Krupina, Slovensko – Radoslav Vician

SET4Work_Logo_ThumbnailTento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Leonardo da Vinci - Transfer inovácií, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.