e-code.sk

…education for continuous development

ACCEASY

Pre viac informácií o projekte ACCEASY navštívte https://www.acceasy.eu/.

Cieľom projektu ACCEASY je propagácia inkluzívneho a prístupného európskeho dedičstva pre ľudí s mentálnym postihnutím alebo kognitívnymi problémami. Nedostatočná prístupnosť dedičstva z kognitívneho hľadiska je spôsobená používaním zložitého jazyka, nedostatočným zohľadňovaním potrieb ľudí s mentálnym postihnutím alebo kognitívnymi ťažkosťami a nedostatočným obhájením práva na tieto práva. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o význame európskeho kultúrneho dedičstva, otvoriť kultúrne dedičstvo ľuďom s mentálnym postihnutím a využiť kultúrne dedičstvo ako nástroj na podporu sociálneho začlenenia. V rámci projektu plánujeme:

  • podporovať používanie prístupných komunikačných systémov,
  • zvyšovať povedomie o možnostiach pre ľudí s poruchami kognitívnych funkcií,
  • presadzovať kognitívnu prístupnosť v rámci možností projektu.

Projekt je financovaný a podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+.

Pre viac informácií o projekte ACCEASY navštívte https://www.acceasy.eu/.