e-code.sk

…education for continuous development

HHW_LogoLLP

 

HHW – Happy Home Wallet

Program celoživotného vzdelávania
Grundtvig Learning Partnerships
Číslo projektu: 13412 0876
Obdobie trvania projektu: 01. 10. 2013 – 30. 09. 2015

Webstránka projektu: http://www.happyhomewallet.eu/

Konkrétnym cieľom projektu Happy Home Wallet je vytvoriť aktívne partnerstvo, ktoré sa bude schopné zapáliť pre stratégiu „nulového odpadu“ pomocou porovnaní, ktoré zas prinesú zvýšene kompetencií v oblasti ekonomiky, trvalej udržateľnosti, úspor energie, či správneho manažmentu rodinných rozpočtov.

Okruh problémov

Ekonomická kríza v Európe zasiahla veľmi konkrétne rodinné rozpočty a životný štýl miliónov Európanov. Životné náklady značne narástli a v tom istom čase mnohí ľudia stratili prácu, čo vytvára nerovnováhu medzi príjmami a výdavkami v rodinných rozpočtoch.

Riešenia

Aby sme dospeli k vyrovnaným rodinným rozpočtom je nevyhnutné prehodnotiť náš konzumný spôsob života, limitovať odpad a reorganizovať zdroje. Toto všetko s ohľadom na novú filozofiu, ktorá kombinuje mikro- a makro-ekonomické aspekty s trvalou udržateľnosťou. Riešením je teda obzrieť sa späť a objaviť umenie znovuvyužitia a redukcie, ktoré, nie tak dávno, patrilo k základom miestnej ekonomiky. Tento projekt prináša nové riešenie daných problémov tým, že do ich riešení zahŕňa neformálny medzigeneračný dialóg zameraný na filozofiu: vedieť, meniť, byť schopný konať. Toto bude uskutočnené pomocou:

  • Umožnenia dialógu medzi poskytovateľmi vzdelávania, miestnou samosprávou, expertmi na manažment odpadov a udržateľné zdroje a to na miestnej aj medzinárodnej úrovni s dôrazom na osobné a socio-ekonomické vzorce správania a ich dosah na miestnu ekonomiku.
  • Vykonania prieskumu a zozbierania dokumentácie a príkladov dobrej praxe v úsporách a znovupoužití zdrojov a zdieľaní zozbieraného.
  • Tvorby miestnych stratégií na balansovanie rodinných rozpočtov a udržateľného konzumu.
  • Zorganizovania miestnych a medzinárodných workshopov za účelom vzdelávania v trvalej udržateľnosti, manažovaní odpadov, recyklácii a základoch domácich rozpočtov.
  • Blogovania o danej problematike a výsledkoch projektu.
  • Vytvorenia manuálu obsahujúceho príklady dobrej praxe.

Všetky výsledky projektu budú k dispozícii širokej verejnosti na miestnej aj európskej úrovni.

Partneri projektu

Cooperativa Cramars, Tolmezzo, Taliansko – Sara Danelon
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Turecko – Şebnem Trabzonlu
cocoate.com, Fitou, Francúzsko – Christine Graf
Centrum mentoringu, o.p.s., Ostrava, Česká republika – Lenka Kyjonková, Pavlina Miturová
Globalnet Sp. z o.o., Poznań, Poľsko – Monika Nowakowska
Município de Oliveira de Azeméis, Oliveira de Azeméis, Portugalsko – Isidro Figueiredo
MKM Consulting Zrt., Pécs, Maďarsko – Anita Legath
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Locarno, Švajčiarsko – Tommaso Corridoni
e-code, Krupina, Slovensko – Radoslav Vician

SET4Work_Logo_ThumbnailTento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Grundtvig Učiace sa partnerstvá, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.