e-code.sk

…education for continuous development

Kurikulum SMARTIES kurzu

| 0 comments

Tím projektu SMARTIES vám prináša ďalší intelektuálny výstup projektu,ktorým je kurikulum SMARTIES kurzu. Kurz bude určený pre školiteľov dospelých a samosprávy so záujmom o rozvíjanie konceptu SMART miest. Kurikulum je k dispozícii v anglickom jazyku (neskôr aj v jazyku slovensko, o čom vás budeme informovať) a dá sa stiahnuť v PDF verzii z nasledujúcej linky.

Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.