e-code.sk

…education for continuous development

Projekt CATALYSE úspešne odštartovaný

| 0 comments

Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť, že projekt Community Action to Activate Learning your Social Enterprise (CATALYSE) sa úspešne začal úvodným stretnutím organizovaným online 27. januára 2021.

Projekt bol formálne otvorený 1. januára 2021. Počas online stretnutia sme boli radi, že sme sa mohli stretnúť s našimi novými partnermi a zoznámiť sa s cieľmi a zámermi projektu. Tešíme sa na prácu na tomto vzrušujúcom projekte.

Pre viac informácií o projekte CATALYSE navštívte https://www.catalyseproject.eu/.

Logo Erasmus+ left
Community Action to Activate Learning your Social Enterprise / CATALYSE / 2020-1-UK01-KA204-079149

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.