e-code.sk

…education for continuous development

Pozvánka na webináre projektu SMARTIES

| 0 comments

Konzorcium projektu SMARTIES si vás dovoľuje pozvať na účasť na webinároch zameraných na rozvoj smart miest a obcí. Súbor štyroch webinárov je určený pre tých, ktorí majú záujem o vytváranie riešení pre smart mestá a obce, či už sa jedná o vzdelávacie organizácie, samosprávu alebo podnikateľov. Webináre sú zadarmo a budú organizované v anglickom jazyku s medzinárodnou účasťou. Neskôr budú pre vaše potreby vyvinuté aj vzdelávacie materiály v slovenskom jazyku. Z toho dôvodu viac informácií o webinároch nateraz v anglickom jazyku. Please, register at https://www.eventbrite.com/e/smarties-webinars-tickets-138734840643

Webinars Programme:

Smarties logo

Webinar 1: 23/02/2021, 10.00 CET

 • Module 1 : Understanding the Smart City concept
 • Module 2: Smart City’s Strategic Principles
 • Module 3 : Shaping a Smart City Ecosystem
 • Module 7 : Managing a Smart City
 • Case Studies

Webinar 2: 26/02/2021, 11.00 CET

 • Module 5: Financing a Smart City
 • Module 8: Smart ICT Infrastructure
 • Module 10: Smart Environment
 • Case Studies

Webinar 3: 03/03/2021, 10.00 CET

 • Module 11: Smart transport
 • Module 12: Smart energy
 • Module 13: Smart lifestyle
 • Case Studies

Webinar 4: 04/03/2021, 11.00 CET

 • Module 4: Developing a Smart City
 • Module 6: Role of People in Smart Cities
 • Module 9: Smart Governance and Role of Leadership in Smart Cities
 • Module 14: Smart City Planning
 • Case Studies

Please, register at https://www.eventbrite.com/e/smarties-webinars-tickets-138734840643

Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.