e-code.sk

…education for continuous development

Moodle kurz projektu SMARTIES a záznamy webinárov sú vám k dispozícii

| 0 comments

Tím projektu SMARTIES vám s potešením oznamuje, že sme pre našich užívateťov pripravili SMARTIES Moodle kurz a zároveň záznamy štyroch webinárov, ktoré sú teraz dostupné v anglickom jazyku na tejto stránke a predovšetkým na stránke SMARTIES Moodle kurzu. Ak chcete mať prístup len k nahrávkam, môžete tak urobiť nižšie v tomto texte. Ak chcete využiť všetky funkcie kurzu SMARTIES, zaregistrujte sa na našej stránke SMARTIES Moodle kurzu a my budeme radi ak Vám dané zdroje pomôžu vo vašom profesionálnom raste. Nateraz sú dané zdroje v anglickom jazyku, čoskoro však aj v jazyku slovenskom a ostatných jazykoch projektového tímu.

Webinar 1

 • Module 1 : Understanding the Smart City concept
 • Module 2: Smart City’s Startegic Principles
 • Module 3 : Shapping a Smart City Ecosystem
 • Module 7 : Managing a Smart City
 • Case Studies

Webinar 2

 • Module 5: Financing a Smart City
 • Module 8: Smart ICT Infrastructure
 • Module 10: Smart Environment
 • Case Studies

Webinar 3

 • Module 11: Smart transport
 • Module 12: Smart energy
 • Module 13: Smart lifestyle
 • Case Studies

Webinar 4

 • Module 4: Developing a Smart City
 • Module 6: Role of People in Smart Cities
 • Module 9: Smart Governance and Role of Leadership in Smart Cities
 • Module 14: Smart City Planning
 • Case Studies
Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.