e-code.sk

…education for continuous development

Prvá výročná konferencie dunajského regiónu projektu eSchool4S a druhé partnerské stretnutie

| 0 comments

c0004661Dňa 27. októbra 2014 konzorcium projektu eSchool4S úspešne zorganizovalo 1. výročnú konferenciu dunajského regiónu. Konferencia sa konala v nemeckom meste Esslingen am Neckar v blízkosti hlavného mesta Bádenska-Württemberska Stuttgart. Koncepcia konferencie bola postavená na výsledkoch základnej štúdie, ktorá bola zrealizovaná vo všetkých desiatich krajinách partnerstva. Štúdia je zameraná na stav trvalej udržateľnosti a vzdelávania v trvalej udržateľnosti vo všetkých krajinách partnerstva. Navyše sa štúdia snaží aj o nájdenie styčných bodov dôležitých pre ucelený prístup vo vzdelávaní, ktorý bude v neskorších štádiách projektu použitý pre účely projektu. Základná štúdia je nateraz jednoznačne najdôležitejším výstupom projektu.

Na samotnej konferencii sa zúčastnilo 34 účastníkov, ktorí mali možnosť sledovať niekoľko vystúpení a zúčastniť sa viacerých tvorivých dielní.

Viac informácií o 1. výročnej konferencii dunajského regiónu sa môžete dozvedieť dozvedieť tu (v angličtine).

Konečná verzia základnej štúdie je k dispozícii tu, dáta jednotlivých krajín sú k dispozícii tu (oboje v angličtine).

Po skončení konferencie pokračoval program druhým dňomonline-learning (28. október 2014). Tento deň bol venovaný partnerskému koordinačnému stretnutiu. Okrem vyhodnotenia konferencie sa partneri venovali hlavne nasledujúcim krokom, ktoré sú naplánované v realizačnom pláne projektu. Z týchto sa momentálne najdôležitejším javí príprava online vzdelávacieho prostredia a samotných vzdelávacích materiálov. Aj preto v rámci danej problematiky nasledovala práca v skupinách, brainstorming, prezentácie, atď., až kým sme nedospeli k finálnej dohode a k jasnému zadefinovaniu nasledujúcich krokov, termínov a zodpovednosti. Samozrejme, stretnutie sa venovalo aj ostatným témam súvisiacim s manažmentom projektu.

Po skončení stretnutia mali aspoň niektorí z nás možnosť navštíviť Esslingen am Neckar a Stuttgart. Aj preto Vám s radosťou prinášame nasledujúce galérie:

2. partnerské stretnutie projektu eSchool4S v Esslingen am Neckar,

Esslingen am Neckar,

Stuttgart.

SET4Work_Logo_ThumbnailTento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Comenius Multilaterálne siete, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.