e-code.sk

…education for continuous development

eSchool4S projekt odštartoval partnerským stretnutím v Bukurešti

| 0 comments

Bucharest_eSchool4S_MeetingZnovu môžeme s potešením konštatovať, že e-code sa stal súčasťou ďalšieho projektového partnerstva v rámci projektu celoživotného vzdelávania, tentokrát ako partner v projekte eSchool4S. Viac o projekte sa môžete dozvedieť kliknutím na túto linku alebo na oficiálnej stránke projektu http://eschool4s.eu/concrete/.

Otváracie stretnutie projektu sa konalo v Bukurešti v Rumunsku v dňoch 2. až 4. apríla 2014. Počas stretnutia sme mali česť užívať si skvelú pohostinnosť našich rumunských hostiteľov, pracovať na projekte a hlavne zoznámiť sa s jeho rozsiahlym partnerstvom. Partneri projektu pochádzajú z takmer všetkých krajín dunajského regiónu, konkrétne z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Skutočne sa tešíme na našu spoluprácu v tomto projekte. Naša úloha bude hlavne v príprave e-learningu a Moodle platformy, čo je o dôvod viac tešiť sa na prácu v tomto projekte.

Viac informácií o úvodnom partnerskom stretnutí môžete nájsť v tejto linke.

SET4Work_Logo_ThumbnailTento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Comenius Multilaterálne siete, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.