e-code.sk

…education for continuous development

Mobilitný projekt TourDev2 úspešne ukončený

| 0 comments

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Po niekoľkomesačnej práci posledný z účastníkov mobilít ukončil svoju pracovnú stáž na Malte čo zároveň znamená oficiálne ukončenie projektu TourDev2. Tentokrát sa nám podarilo zorganizovať 13 mobilít, z toho 12 vo Veľkej Británii a 1 na Malte. Všetky mobility boli zorganizované v sektore cestovného ruchu, na pozíciách sprievodcov,  pracovníkov v konzultačných službách, v regionálnom rozvoji, v turistických informačných centrách, či v kongresovej turistike. Počas mobilít sme aktívne spolupracovali s piatimi partnermi z Veľkej Británie a s jedným z Malty. Mobility mali rôzne trvanie, väčšina z nich 7 týždňov, jedna v oblasti konzultačných služieb v cestovnom ruchu 12 týždňov a mobilita na Malte v oblasti kongresovej turistiky trvala až 21 týždňov. Po úspešnom ukončení projektov by sme hlavne chceli vysloviť našu vďaku:

Tonymu Blundenovi zo Siawns Teg v meste Newtown vo Walese, ktorého organizácia hostila až 8 našich účastníkov – Andreu Lengyelovú, Dominiku Bozsóovú, Dominiku Mokošovú, Katarínu Tanuškovú, Kláru Kucejovú, Luciu Spodniakovú, Natáliu Michelovú a Nikolu Gregáňovú. Ďakujeme Tonymu, jeho kolegom aj všetkým účastníkom.

Joy Reed z Cheshire Oaks Designer Outlet v meste Ellesmere Port v Anglicku, ktorej organizácia hostila Patrika Geletku. Ďakujeme Joy aj Patrikovi.

Malcolmovi Bellovi z VisitCornwall v meste Truro v Anglicku, ktorého organizácia hostila Martinu Hraškovú. Ďakujeme Malcolmovi aj Martine.

Kataríne Longshaw z ABISSAL v meste Weymouth v Anglicku, ktorej organizácia hostila Kuniko Vician. Ďakujeme Kataríne aj Kuniko.

Martinovi Cook z The Visit Caerphilly Centre v meste Caerphilly vo Walese, ktorého organizácia hostila Teréziu Gažovú. Ďakujeme Martinovi aj Terézii.

Ruth Vella z Events Club Malta na Malte, ktorej organizácia hostila Jána Ferenčíka na našej dosiaľ najdlhšej, 21-týždňovej, mobilite. Ďakujeme Ruth aj Jánovi.

Je nám jasné, že počas mobilít nie všetko bolo dokonalé, tak ako pri každej dlhšie trvajúcejšej aktivite. Našou snahou však bolo maximálne napomáhať všetkým účastníkom a sprostredkovať im pobyty, ktoré budú pre ich budúci profesionálny, ale aj osobný život predstavovať skutočné hodnoty. A o to sa budeme snažiť aj v budúcnosti.

Viac v hodnoteniach účastníkov.

Tento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Leonardo da Vinci - Mobility, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.