e-code.sk

…education for continuous development

25. 7. 2014
by Radoslav Vician
0 comments

Mobilitný projekt TourDev2 úspešne ukončený

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku Po niekoľkomesačnej práci posledný z účastníkov mobilít ukončil svoju pracovnú stáž na Malte čo zároveň znamená oficiálne ukončenie projektu TourDev2. Tentokrát sa nám podarilo zorganizovať

25. 7. 2014
by Radoslav Vician
0 comments

TourDev2 – hodnotenia účastníkov

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku Som presvedčená, že táto mobilita v UK bola pre mňa po každej stránke veľkým prínosom. Musím povedať, že toto bola moja úplne prvá stáž, ako aj prvý dlhší pobyt v zahraničí celkovo … Continue reading

5. 2. 2014
by Radoslav Vician
0 comments

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Mobilitný projekt programu Leonardo da Vinci TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku je mobilitný projekt určený pre pracovníkov v cestovnom ruchu alebo pre tých ktorí majú o cestovný ruch záujem. Cieľom projektu je organizácia mobilít (pracovnývh stáží) pre … Continue reading