e-code.sk

…education for continuous development

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

| 0 comments

Mobilitný projekt programu Leonardo da Vinci TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku je mobilitný projekt určený pre pracovníkov v cestovnom ruchu alebo pre tých ktorí majú o cestovný ruch záujem. Cieľom projektu je organizácia mobilít (pracovnývh stáží) pre účastníkov na vybraných pozíciáách vo Veľkej Británii a na Malte. Pozície sú k dispozícii v rámci turistických informačných centier, cestovných kancelárií, konzultačnej firmy pôsobiacej v oblasti rozvoja podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a v rámci súkromnej firmy zameranej na konferenčnú turistiku.

Pre koho je projekt určený:

Pre každého kto má ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a pracuje alebo má záujem pracovať v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Jedná sa o pozície v rámci turistických informačných centier, cestovných agentúr a konzultačných služieb vo Veľkej Británii a v rámci organizovania konferenčnej turistiky na Malte.

Čo je predmetom projektu:

Predmetom projektu sú pracovné stáže vo Veľkej Británii a na Malte. Tieto majú rôzne trvanie v závislosti od konkrétnych pozícií. Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci turistických informačných centier a cestovných agentúr sa jedná o trvanie sedem, v rámci konzultačných služieb dvanásť týždňov a v rámci organizácie konferenčnej turistiky dvadsaťdva týždňov. Účastníci stáží sa okrem príležitosti získať skúsenosti vo Veľkej Británii a na Malte budú mať možnosť zdokonaliť v anglickom jazyku, spoznať podrobne vybrané lokality a nadviazať pracovné kontakty prospešné pre ich budúci profesionálny rozvoj.

Aká podpora je poskytnutá účastníkom projektu:

Vybraní účastníci mobilitného projektu budú mať hradené cestovné náklady, ubytovanie aj vreckové plne nahrádzajúce zárobok. Finančná podpora je poskytnutá formou grantu z Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci. Okrem toho im bude pred ich vycestovaním poskytnutá komplexná pedagogická, kultúrna a jazyková príprava. Príprava bude uskutočnená formou školenia a/alebo vo forme osobných stretnutí s vybranými účastníkmi.

Čo sa požaduje od účastníkov projektu:

Od účastníkov je požadovaný v prvom rade záujem o problematiku cestovného ruchu. Veľmi dôležitá je tiež úroveň znalosti anglického jazyka, keďže účastníci budú pracovať priamo s anglicky hovoriacimi klientmi. Jazykové znalosti budú vyhodnotené organizátorom projektu.

Kedy a v akom časovom rozmedzí sa budú pracovné stáže realizovať:

Pracovné stáže budú prebiehať v rôznych turnusoch od júla do konca roka 2013. Každý účastník bude osobne informovaný o termíne a presnom trvaní jemu pridelenej stáže. Nasledovné je zhrnutie ponúkaných mobilít a ich termínov:

Newtown, Wales – júl – september 2013 – 7 týždňov – 8 účastníkov

Truro, Anglicko – júl – september 2013 – 7 týždňov – 1 účastník

Weymouth, Anglicko – júl – september 2013 – 12 týždňov – 1 účastník

Ellesmere Port, Anglicko – júl – september 2013 – 7 týždňov – 1 účastník

Caerphilly, Wales – júl – september 2013 – 7 týždňov – 1 účastník

Ta‘ Xbiex, Malta – júl – december 2013 – 22 týždňov – 1 účastník

Ako sú pracovné stáže certifikované:

Úspešní účastníci stáží získajú certifikát Europass Mobility vydávaný organizátorom a potvrdený hostiteľskou organizáciou. Europass Mobility je certifikát uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Na koho a kedy sa obrátiť v prípade záujmu:

V prípade záujmu je potrebné čím skôr sa obrátiť na p. Radoslava Viciana buď e-mailom na rado@e-code.sk alebo telefonicky na 0905-790929. Prihlášky sú prijímané priebežne a ponúkané stáže sú taktiež napĺňané priebežným systémom vybranými účastníkmi.

Tento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Leonardo da Vinci - Mobility, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.