e-code.sk

…education for continuous development

TourDev2 – hodnotenia účastníkov

| 0 comments

TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Som presvedčená, že táto mobilita v UK bola pre mňa po každej stránke veľkým prínosom. Musím povedať, že toto bola moja úplne prvá stáž, ako aj prvý dlhší pobyt v zahraničí celkovo a som veľmi rada, že som sa jej zúčastnila. Práca na hrade Powis, ako aj samotný pobyt v UK mi toho dal veľa, nie len čo sa týka zlepšenia jazykových zručností a poznania miestnych reálií. Zoznámila som sa s množstvom ľudí, poznala miestne zvyky, ich kultúru. Prenikla som bližšie do spôsobu ich myslenia a uvažovania a veľa vecí bolo pre mňa nových. Som vďačná, že som dostala možnosť sa tejto mobility zúčastniť, nakoľko rada cestujem a vždy som sa zaujímala o iné kultúry, zvyky, tradície, spôsob života. Dúfam, že táto stáž je prvým krokom na ceste za mojimi plánmi pracovať raz v cestovnom ruchu. Pri najbližšej príležitosti by som sa opäť rada zúčastnila podobnej stáže, kde by som nadobudla ďalšie skúsenosti, ktoré sú také cenné pre budúci profesionálny život.

Andrea Lengyelová, Bratislava, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Myslím, že táto stáž mi priniesla do života veľmi veľa. Spoznala som novú krajinu, nových ľudí, iné myslenie, zvyky atď. Pracovala som síce v oblasti, ktorá mi nebola neznáma (už predtým som pracovala ako sprievodkyňa v Bratislave), no v Powis Castle to bolo iné, a to bolo mojím prínosom. Naučila som sa taktiež komunikovať na inej úrovni, viac som dbala ohľad na výslovnosť pri komunikácii a na správnosť svojho vyjadrovania. Zlepšilo sa mi nielen komunikovanie v AJ, ale najmä myslenie. Pre môj osobný život bola táto stáž nesmiernym prínosom, mám len samé dobré spomienky, vážim si, že som dostala túto možnosť.   Pre môj profesionálny život, verím, že táto stáž bude mať len pozitívny vplyv. Už len samotný fakt dobrovoľníckej činnosti má pozitívny účinok na potencionálnych zamestnávateľov. To, že som bola súčasťou tímu Powis Castle je výborným krokom vpred a dúfam, že práve na tejto skúsenosti začnem stavať moje budúce povolanie.

Dominika Bozsóová, Lučenec, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Študujem anglický jazyk na univerzite. Vďaka tejto mobilite som mala šancu na niekoľko týždňov žiť v krajine, kde je angličtina materinským jazykom. Nadobudla som vyššiu sebadôveru v komunikácii po anglicky. Získala som mnoho skúseností, ktoré mi určite pomôžu pri hľadaní práce doma či v zahraničí. Spoznala som veľa nových ľudí a získala som veľa kontaktov, ktoré by mi mohli pomôcť pri hľadaní práce. Na mobilite sme sa zúčastnili aj biznis kurzu v Siawns Teg Ltd.

Dominika Mokošová, Krupina, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Hlavným prínosom bolo objavenie na Slovensku stále málo známej turistickej destinácie s obrovským potenciálom, ekonomickým a kultúrnym napojením na Taliansko a Spojené kráľovstvo, spoznanie miesta, kde má turistika dlhodobú tradíciu a kde sa stretávajú nielen európske, ale i iné interkontinentálne koncepty. Obohatenie anglického jazyka o obchodný, turistický žargón, osvojenie si medzinárodného prístupu v komunikácii MICE, otestovanie vlastných schopností zorientovať sa v neznámom prostredí a vykazovať v ňom výkon odkazujúci na osobný a do istej miery Slovensko pozitívne reprezentujúci potenciál. Očakávam, že absolvovanie programu pomôže otvoriť cestu do prostredia MICE nielen na Malte či na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete. V zmysle osobného rozvoja prispelo toto obdobie svojou pozitivitou a motiváciou k výraznému nárastu sebavedomia a chuti do ďalších osobných projektov.

Ján Ferenčík, Nižná Myšľa, 21-týždňová mobilita na Malte

Celá stáž mi pomohla nabrať sebavedomie a komunikovať s cudzími ľuďmi. Taktiež mi pomohla orientovať sa a spoznať  krajinu, ktorej jazyk sa učím. Získala som veľa nových kontaktov a spoznala veľa ľudí, ktorí mi určite budú ochotní pomôcť pri hľadaní práce, či pri riešení problémov. Naučila som sa tímovej spolupráci, získala prvé skúsenosti s prácou v zahraničí, naučila ma zodpovednosti pri práci a nebáť sa oslovovať cudzích ľudí.

Katarína Tanušková, Krupina, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Zlepšila som si nielen svoje jazykové schopnosti v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré som mohla naplno využívať, ale spoznala som nových ľudí z celého sveta, nové miesta, tradície, jedlá. Po kultúrnej stránke som sa dozvedela veľa z histórie hradu, precestovali sme viaceré známe  mestá (Aberyswyth, Chester, Shrewsbury, Brighton), navštívili sme mnohé historické pamiatky (kostoly, hrady, múzeá, galérie, knižnice).  Zlepšila som si nielen svoje jazykové, ale aj komunikatívne schopnosti. Naučila som sa, ako komunikovať s ľuďmi v inom jazyku, rozpoznávať a reagovať na rôzne prízvuky. Získala som nové skúsenosti, ktoré ako budúca prekladateľka a tlmočníčka určite využijem, keďže budem pracovať s jazykom, ktorý ma bude živiť.  Naučila som sa nielen slangové výrazy, ktoré sa používajú v bežnom dennom komunikačnom prostredí, ale aj odbornejšie termíny z turistickej a historickej oblasti. V angličtine som sa posunula na vyššiu úroveň, po mobilite nemám žiaden problém s hovorením či počúvaním anglického jazyka. Viem plynulo reagovať a hovoriť po anglicky.  Táto stáž mi ukázala nové možnosti, ako človek dokáže využiť svoje jazykové i odborné schopnosti. Certifikáty mi pomôžu po ukončení školy pri hľadaní práce, keďže svedčia o absolvovaní danej stáže.  Stáž bola pre mňa veľkým pozitívnym prínosom.

Klára Kucejová, Bratislava, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Hlavne som sa naučila ako komunikovať s klientmi, aké je dôležité v cestovnom ruchu naplánovať si celý proces, vytvoriť podnikateľský plán a dôsledne ho monitorovať a uplatňovať. Poznatky určite uplatním v mojom podnikaní.

Kuniko Vician, Krupina, 12-týždňová mobilita v meste Weymouth v Anglicku

Pracovná skúsenosť v zahraničnom tíme – účasť na poradách, príprava prieskumu trhu pre ich zákazníkov, hodnotenie dotazníkov z čoho vyplýva terminológia. Nové poznatky z dvoch kurzov. Asi najväčším prínosom pre mňa bola väčšia motivácia učiť sa cudzí jazyk naďalej. Dané certifikáty by mohli pomôcť pri zmene pracovného miesta, resp. pre ďalšie umiestnenie na stáži. Čo sa týka osobného života – noví priatelia.

Lucia Spodniaková, Ratka, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Počas mobility som získala prehľad o destinácii Cornwall, o významných turistický miiestach ako aj znalosti a know – how v spôsobe realizácie práce v organizácii Visitcornwall. Získala a zvýšila som si jazykové znalosti v Anglickom jazyku. Prínosom bolo pozorovanie aktívneho prístupu v spolupráci medzi aktérmi cestovného ruchu, strategické plánovanie, realizácia projektov v cestovnom ruchu a marketingu.

Martina Hrašková, Martin, 7-týždňová mobilita v meste Truro v Anglicku

Získala som väčšiu istotu v cudzom jazyku, pracovné skúsenosti a teda prax, ktorá chýba počas štúdia. Očakávam, že stáž a jej prínos mi pomôže v mojom nasledujúcom štúdiu a taktiež v hľadaní si práce.

Natália Michelová, Žilina, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Naučila som sa lepšie vyjadrovať v cudzom jazyku, najmä v profesionálnom prostredí, taktiež som sa naučila pracovať v cudzokrajnom kolektíve. Dúfam, že mi táto mobilita pomôže pri hľadaní zamestnania a do budúcnosti to bude jedna z najzaujímavejších pracovných skúseností doposiaľ.

Nikola Gregáňová, Čekovce, 7-týždňová mobilita v meste Newtown vo Walese

Získal som obrovské jazykové skúsenosti ktoré mi pomôžu nie len v osobnom ,ale aj profesionálnom živote. Naučil som sa lepšie komunikovať v Anglickom jazyku, lepšie rozumiem ľuďom ktorí hovoria angličtinou ako rodným jazykom. Tak isto som videl ako sa pracuje s klientom v zahraničí a spoznal som ich mentalitu a to je pre mňa tiež veľkým prínosom.

Patrik Geletka, Viničné, 7-týždňová mobilita v meste Ellesmere Port v Anglicku

Zdokonalila som sa v znalosti anglického jazyka písomného a hovorového, naučila som sa ako pracovať s ľuďmi a riešiť problémy rozličného charakteru, zvýšila som si sebadôveru a schopnosť pracovať v cudzej krajine. Čo sa týka môjho očakávania, táto skúsenosť má pozitívny vplyv na môj osobný a profesionálny život.

Terézia Gažová, Bzovík, 7-týždňová mobilita v meste Caerphilly vo Walese

Tento projekt je financovaný zo zdrojov akcie Leonardo da Vinci - Mobility, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.LLP_Thumbnail

Leave a Reply

Required fields are marked *.