e-code.sk

…education for continuous development

Úspešný štart projektu ACCEASY

| 0 comments

V novembri 2019 sme úspešne odštartovali ďalší z projektov Erasmus+, projekt ACCEASY – Easy to Read Easy to Access (voľný preklad Ľahko čitateľné, ľahko prístupné).

Úvodné stretnutie projektu ACCEASY – Easy to Read Easy to Access bolo zorganizované lídrom projektu, organizáciou Aspanias Burgos 14. a 15. novembra 2019. Stretnutie sa uskutočnilo v meste Burgos v Španielsku. Na stretnutí sa zúčastnili partnerské organizácie zo Španielska, Talianska, Cypru a, samozrejme, naša organizácia ako zástupca Slovenska. Na úvodnom stretnutí sme prebrali ciele projektu, metodologické postupy a potrebné nástroje na priblíženie európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva pre ľudí s poruchami kognitívnych funkcií. Okrem toho sme v rámci otváracieho stretnutia mali tiež možnosť navštíviť viacero pracovísk, ktoré sa zaoberajú prácou s ľuďmi s poruchami kognitívnych funkcií. Medzi týmito organizáciami boli Autismo Burgos, ktoré sa stará o ľudí s autizmom, Fundación CISA, zamestnávateľ ľudí s poruchami kognitívnych funkcií, ktorý patrí do skupiny Aspanias a Aspanias Residence, ktoré poskytuje ubytovanie pre ľudí s poruchami kognitívnych funkcií. V rámci stretnutia sme tiež mali možnosť sledovať validáciu pojmov navrhnutých pre projekt v objekte Puentesaúco, ktoré je špeciálnym vzdelávacím centrom v rámci skupiny Aspanias.

Cieľom projektu ACCEASY je propagácia inkluzívneho a prístupného európskeho dedičstva pre ľudí s mentálnym postihnutím alebo kognitívnymi problémami. Nedostatočná prístupnosť dedičstva z kognitívneho hľadiska je spôsobená používaním zložitého jazyka, nedostatočným zohľadňovaním potrieb ľudí s mentálnym postihnutím alebo kognitívnymi ťažkosťami a nedostatočným obhájením práva na tieto práva. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o význame európskeho kultúrneho dedičstva, otvoriť kultúrne dedičstvo ľuďom s mentálnym postihnutím a využiť kultúrne dedičstvo ako nástroj na podporu sociálneho začlenenia. V rámci projektu plánujeme:

  • podporovať používanie prístupných komunikačných systémov,
  • zvyšovať povedomie o možnostiach pre ľudí s poruchami kognitívnych funkcií,
  • presadzovať kognitívnu prístupnosť v rámci možností projektu.

Projekt je financovaný a podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+.

Pre viac informácií o projekte ACCEASY navštívte https://www.acceasy.eu/.

Easy to Read Easy to Access / ACCEASY / 2019-1-ES01-KA202-064279

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.